Archief voor de maand "augustus, 2014"

‘ Nee Sienus…. Nee Sienus ‘

Woordloos ….

Aan de rand van een plas …

Een Putter …

Zilveren Stuiver Kampen 1626

Gewriemel op Koninginnenkruid ..

Veer-kracht